Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

 

W wyniku przeprowadzonego przez Komisję naboru kandydatem na w/w stanowisko wybrana została Pani Katarzyna Szura, zam. w  Bystrej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Katarzyna Szura spełniła wszystkie wymogi formalne, zawarte w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najwyższą ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.

 

Gorlice, dnia  15 maja  2020 r.