WSPARCIE DLA SENIORA

GŁÓWNY CEL PROGRAMU:

zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, pomoc udzielona może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia polega głównie na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym: artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Koszt zakupów pokrywa senior.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC?

Uruchomiona została ogólnopolska infolinia 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Następnie pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres niezbędnego wsparcia.