Aktualności

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 VI 2021 r. do 31 V 2022 r.

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać:

– od 01 lutego TYLKO drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS)

– od 01 kwietnia drogą elektroniczną (jak wyżej) oraz drogą tradycyjną (osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty)

 

Wnioski do pobrania tutaj.

Informacja dotycząca szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Gorlice punkty szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 znajdują się w:

  • Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szymbarku 574 – tel. nr 696 925 407,
  • Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Zagórzanach 235 – tel. nr 18 3512893.

Wykaz punktów szczepień dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Urząd Gminy Gorlice będzie organizował transport do punktów szczepień dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu.

Osoby ww. chcące skorzystać z transportu do punktów szczepień proszone są o zgłaszanie się pod nr tel.:

  • 18 353 57 62 – Urząd Gminy Gorlice,
  • 18 353 75 74 w.10 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Posiłek w szkole i w domu

baner

W 2021 r. Gmina Gorlice realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego, program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Wartość finansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 150 965,00 zł. Całkowity koszt zadania 188 706,25.

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć STYCZEŃ 2021

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
05.01.2021 14.00-18.00 Utrzymanie kontaktu telefonicznego z seniorami w celu rozeznania potrzeb udzielenia wsparcia odnośnie ich oczekiwań w działalności Klubu w stanie epidemii.
07.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne , wzajemne składanie życzeń noworocznych, dzielenie się wrażeniami z minionych Świąt
12.01.2021 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne  o zwyczajach noworocznych i kolędowaniu, ćwiczenia twórczego myślenia
13.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  o zwyczajach noworocznych i kolędowaniu, ćwiczenia twórczego myślenia
14.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  o zwyczajach noworocznych i kolędowaniu, ćwiczenia twórczego myślenia
19.01.2021 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka – refleksje i spostrzeżenia
20.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka – refleksje i spostrzeżenia
21.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka – refleksje i spostrzeżenia
26.01.2021 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne mające na celu doradztwo w związku ze spędzaniem wolnego czasu
27.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne mające na celu doradztwo w związku ze spędzaniem wolnego czasu
28.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne mające na celu doradztwo w związku ze spędzaniem wolnego czasu

Wypłaty świadczeń 2021

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2021 r. 21.01.2021 r. 22.01.2021 r. 22.01.2021 r. 22.01.2021 r.
II.2021 r. 19.02.2021 r. 22.02.2021 r. 23.02.2021 r. 23.02.2021 r.
III.2021 r. 19.03.2021 r. 22.03.2021 r. 23.03.2021 r. 23.03.2021 r.
IV.2021 r. 21.04.2021 r. 22.04.2021 r. 23.04.2021 r. 23.04.2021 r.
V.2021 r. 20.05.2021 r. 21.05.2021 r. 24.05.2021 r. 24.05.2021 r.
VI.2021 r. 21.06.2021 r. 22.06.2021 r. 23.06.2021 r. 23.06.2021 r.
VII.2021 r. 21.07.2021 r. 22.07.2021 r. 23.07.2021 r. 23.07.2021 r.
VIII.2021 r. 19.08.2021 r. 20.08.2021 r. 23.08.2021 r. 23.08.2021 r.
IX.2021 r. 21.09.2021 r. 22.09.2021 r. 23.09.2021 r. 23.09.2021 r.
X.2021 r. 21.10.2021 r. 22.10.2021 r. 22.10.2021 r. 22.10.2021 r.
XI.2021 r. 19.11.2021 r. 22.11.2021 r. 23.11.2021 r. 23.11.2021 r.
XII.2021 r. 16.12.2021 r. 16.12.2021 r. 17.12.2021 r. 17.12.2021 r.

Informacja

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach będzie czynny do godz. 12.00.

Informacja

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach będzie czynny do godz. 12.00.

Do góry