Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

—————————————

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2014-2019  (pdf)