INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w związku z Poleceniem Nr 214/2020 oraz Decyzją Nr 138/2020 Wojewody Małopolskiego znak: sprawy WP-III.9421.16.283.2020 z dnia 14 października 2020 r. od dnia 16.10.2020 r. do odwołania zostaje czasowo zawieszona działalność placówki Klub Senior + w Bystrej.
Zajęcia zostają zawieszone z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2 .