Jesteś tutaj:

Informacja dotycząca szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Gorlice punkty szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 znajdują się w:

  • Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szymbarku 574 – tel. nr 696 925 407,
  • Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Zagórzanach 235 – tel. nr 18 3512893.

Wykaz punktów szczepień dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Urząd Gminy Gorlice będzie organizował transport do punktów szczepień dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu.

Osoby ww. chcące skorzystać z transportu do punktów szczepień proszone są o zgłaszanie się pod nr tel.:

  • 18 353 57 62 – Urząd Gminy Gorlice,
  • 18 353 75 74 w.10 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Posiłek w szkole i w domu

baner

W 2021 r. Gmina Gorlice realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego, program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Wartość finansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 150 965,00 zł. Całkowity koszt zadania 188 706,25.

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć STYCZEŃ 2021

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
05.01.2021 14.00-18.00 Utrzymanie kontaktu telefonicznego z seniorami w celu rozeznania potrzeb udzielenia wsparcia odnośnie ich oczekiwań w działalności Klubu w stanie epidemii.
07.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne , wzajemne składanie życzeń noworocznych, dzielenie się wrażeniami z minionych Świąt
12.01.2021 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne  o zwyczajach noworocznych i kolędowaniu, ćwiczenia twórczego myślenia
13.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  o zwyczajach noworocznych i kolędowaniu, ćwiczenia twórczego myślenia
14.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  o zwyczajach noworocznych i kolędowaniu, ćwiczenia twórczego myślenia
19.01.2021 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka – refleksje i spostrzeżenia
20.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka – refleksje i spostrzeżenia
21.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka – refleksje i spostrzeżenia
26.01.2021 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne mające na celu doradztwo w związku ze spędzaniem wolnego czasu
27.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne mające na celu doradztwo w związku ze spędzaniem wolnego czasu
28.01.2021 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne mające na celu doradztwo w związku ze spędzaniem wolnego czasu

Wypłaty świadczeń 2021

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2021 r. 21.01.2021 r. 22.01.2021 r. 22.01.2021 r. 22.01.2021 r.
II.2021 r. 19.02.2021 r. 22.02.2021 r. 23.02.2021 r. 23.02.2021 r.
III.2021 r. 19.03.2021 r. 22.03.2021 r. 23.03.2021 r. 23.03.2021 r.
IV.2021 r. 21.04.2021 r. 22.04.2021 r. 23.04.2021 r. 23.04.2021 r.
V.2021 r. 20.05.2021 r. 21.05.2021 r. 24.05.2021 r. 24.05.2021 r.
VI.2021 r. 21.06.2021 r. 22.06.2021 r. 23.06.2021 r. 23.06.2021 r.
VII.2021 r. 21.07.2021 r. 22.07.2021 r. 23.07.2021 r. 23.07.2021 r.
VIII.2021 r. 19.08.2021 r. 20.08.2021 r. 23.08.2021 r. 23.08.2021 r.
IX.2021 r. 21.09.2021 r. 22.09.2021 r. 23.09.2021 r. 23.09.2021 r.
X.2021 r. 21.10.2021 r. 22.10.2021 r. 22.10.2021 r. 22.10.2021 r.
XI.2021 r. 19.11.2021 r. 22.11.2021 r. 23.11.2021 r. 23.11.2021 r.
XII.2021 r. 16.12.2021 r. 16.12.2021 r. 17.12.2021 r. 17.12.2021 r.

Informacja

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach będzie czynny do godz. 12.00.

Informacja

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach będzie czynny do godz. 12.00.

Informacja – Kluby Senior + 

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że  w związku z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 26.11.2020 r. zostaje uchylona Decyzja Nr 138/2020 Wojewody Małopolskiego znak: sprawy: WP-III.9421.16.283.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności w placówkach dla osób starszych – Klub Senior+ w Bystrej  .

Zgodnie z Decyzją  Nr 273/2020  (Poleceniem  Nr 349/2020) Kluby Senior +  prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą Ośrodka. Z uwagi na szczególne zagrożenie skutkami zakażenia wirusem SARS- CoV-2  dla osób w podeszłym wieku, nadal brak jest możliwości prowadzenia zajęć w siedzibie placówki.

Harmonogram zajęć
GRUDZIEŃ  2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.12.2020 14.00-18.00 Utrzymanie kontaktu telefonicznego z seniorami w celu rozeznania potrzeb udzielenia wsparcia odnośnie ich oczekiwań w działalności Klubu w stanie epidemii.
02.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  o mikołajkowych prezentach dla dzieci i wnuków
03.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zagospodarowania czasu wolnego, oglądania programów edukacyjnych i ulubionych seriali
08.12.2020 14.00-18.00 Wymiana przepisów np. na pierniczki między seniorami
09.12.2020 9.00-13.00 Teleporady dotyczące aktywności fizycznej seniorów, proste ćwiczenia we własnym pokoju
10.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zagospodarowania czasu wolnego, rozwiązywanie krzyżówek, czytanie ulubionych czasopism i książek
15.12.2020 14.00-18.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonywanie ozdób choinkowych
16.12.2020 9.00-13.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonywanie ozdób choinkowych
17.12.2020 9.00-13.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonywanie ozdób choinkowych
22.12.2020 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne  z najbliższymi , sąsiadami , znajomymi dotyczące zbliżających się Świąt Bożonarodzeniowych
23.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne, składanie życzeń najbliższym w związku ze zbliżającymi się świętami Bożonarodzeniowych
29.12.2020 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne w związku z planami seniorów na kolejny rok.

Zajęcia ruchowe

30.12.2020 9.00-13.00    Rozmowy telefoniczne w związku z planami na

zakończenie  roku – Sylwester

31.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne z najbliższymi, sąsiadami, znajomymi, składanie życzeń na Nowy Rok

Do góry