Aktualności

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć MAJ 2021

 

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
04.05.2021  9.00-17.00 Utrzymanie kontaktu telefonicznego z seniorami w celu rozeznania potrzeb udzielenia wsparcia odnośnie ich oczekiwań w działalności Klubu w stanie epidemii.
05.05.2021  9.00-17.00 Informacja o Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.
06.05.2021 13.00-17.00 Informacja o Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.
11.05.2021  9.00-17.00 Zdrowie i natura – koloroterapia w terenie – mój ogród, spostrzeżenia.
12.05.2021  9.00-17.00 Zdrowie i natura – koloroterapia w terenie – mój ogród, spostrzeżenia.
13.05.2021 13.00-17.00 Zdrowie i natura – koloroterapia w terenie – mój ogród, spostrzeżenia.
18.05.2021  9.00-17.00 Odporność seniora – jak o nią dbać.
19.05.2021  9.00-17.00 Odporność seniora – jak o nią dbać.
20.05.2021 13.00-17.00 Odporność seniora – jak o nią dbać.
25.05.2021  9.00-17.00 Mój warzywnik i ogród kwiatowy – obserwacja i radość z własnych upraw.
26.05.2021  9.00-17.00 Mój warzywnik i ogród kwiatowy – obserwacja i radość z własnych upraw.
27.05.2021 13.00- 17.00 Mój warzywnik i ogród kwiatowy – obserwacja i radość z własnych upraw.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach

informuje, że od miesiąca maja 2021r  Klub Senior + w Bystrej będzie funkcjonował

2 razy w tygodniu po 8 godzin dziennie i 1 raz w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. I będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję i upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość.

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”. Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych.

Więcej informacji na: spis.gov.pl/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie/

Maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Gorlice

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną informujemy, że w ramach akcji profilaktycznej w celu przeciwdziałania COVID-19, przekazane zostały nieodpłatnie przez administrację rządową maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Gorlice.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, iż od dnia 28 kwietnia, maseczki można odebrać w tut. Ośrodku w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
 
Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.
 
W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.
Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.
Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.
 

Stypendium szkolne 2020/2021 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się  o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2021 r.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE DOCHODÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice w okresie od 1 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.

 

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – zmiana numeru konta

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze

Katalog wydatków kwalifikowanych 2020-2021

Informacja RODO do stypendium szkolnego

 

Wzór zaświadczenia o dochodach

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć KWIECIEŃ 2021

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

01.04.2021

14.00-18.00

Utrzymanie kontaktu telefonicznego z seniorami w celu rozeznania potrzeb udzielenia wsparcia odnośnie ich oczekiwań w działalności Klubu w stanie epidemii.

06.04.2021

14.00-18.00

–„Wielkanoc wczoraj i dziś” – rozmowy o minionych świętach wielkanocnych, odbieranie i zgrywanie zdjęć z prac wielkanocnych wykonanych samodzielnie

07.04.2021

9.00-13.00

–„Wielkanoc wczoraj i dziś” – rozmowy o minionych świętach wielkanocnych, odbieranie i zgrywanie zdjęć z prac wielkanocnych wykonanych samodzielnie

08.04.2021

14.00-18.00

–„Wielkanoc wczoraj i dziś” – rozmowy o minionych świętach wielkanocnych, odbieranie i zgrywanie zdjęć z prac wielkanocnych wykonanych samodzielnie

13.04.2021

14.00-18.00

Przekazanie informacji o artykułach zamieszczonych w kwietniowym numerze czasopisma „Czas Seniora”

14.04.2021

9.00-13.00

Przekazanie informacji o artykułach zamieszczonych w kwietniowym numerze czasopisma „Czas Seniora”

15.04.2021

14.00-18.00

Przekazanie informacji o artykułach zamieszczonych w kwietniowym numerze czasopisma „Czas Seniora”

20.04.2021

14.00-18.00

„Wiosna w ogródku” – praca, ruch i odpoczynek – rozmowy

21.03.2021

9.00-13.00

„Wiosna w ogródku” – praca, ruch i odpoczynek – rozmowy

22.03.2021

14.00-18.00

„Wiosna w ogródku” – praca, ruch i odpoczynek – rozmowy

27.03.2021

14.00-18.00

– Seniorzy śpiewają – przypomnienie znanych i lubianych melodii

28.04.2021

9.00- 13.00

– Seniorzy śpiewają – przypomnienie znanych i lubianych melodii

29.04.2021

14.00-18.00

– Seniorzy śpiewają – przypomnienie znanych i lubianych melodii

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach

informuje, że w dniu 02.04.2021 r. (piątek) tut. Ośrodek pracuje

w godzinach od 7.30 do 12.00.

Do góry