KLUB SENIOR+ INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że w związku z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WP-VII.1412.4.2020  z dnia 21.05.2020 r. zostaje wznowiona działalność i otwarcie  placówki Klub Senior + w Bystrej od dnia 25.05.2020 r.

Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z wytycznymi i zaleceniami  dotyczącymi  rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19  wywołanej wirusem SARS- CoV-2  Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.