Stypendium na rok szkolny 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2018/2019 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2018 r. Wypełnione wnioski należy składać w dniach od 1 do 15 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, piętro II pokój nr 5.

Wniosek 2018 r. (pdf)

Załączniki do wniosku – stypendium wrzesień 2018 r. (pdf)

Katalog – wydatki szkolne (pdf)