Stypendium szkolne 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2020/2021 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2020 r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI należy składać w dniach od 1 do 15 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie o sytuacji dochodowej
Oświadczenie o dochodzie jednorazowym
Oświadczenie – konto bankowe
Załączniki wymagane do stypendium szkolnego 2020-2021
Katalog wydatków kwalifikowanych 2020-2021
Informacja RODO do stypendium szkolnego