Aktualności

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć MARZEC 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
03.03.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne, Zajęcia ruchowe
04.03.2020 9.00-13.00 Spotkanie przy kawie, Zajęcia ruchowe
05.03.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł
10.03.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – Dzień Kobiet
11.03.2020 9.00-13.00 Zajęcia rozwijające umysł/ Zajęcia ruchowe
12.03.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne
17.03.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – ozdoby wielkanocne/ Zajęcia ruchowe
18.03.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – ozdoby wielkanocne/ Zajęcia ruchowe
19.03.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – ozdoby wielkanocne
24.03.2020 14.00-18.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – palmy wielkanocne / Zajęcia ruchowe
25.03.2020 9.00-13.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – palmy wielkanocne / Zajęcia ruchowe
26.03.2020 14.00-18.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego  – palmy wielkanocne
31.03.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/ Zajęcia ruchowe

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć LUTY 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
04.02.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie, zajęcia artystyczne
05.02.2020 9.00-13.00 Spotkanie przy kawie , zajęcia ruchowe
06.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne
11.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł
12.02.2020 09.00-13.00 Zajęcia rozwijające umysł
13.02.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – Walentynki
18.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
19.02.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne
20.02.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – Ostatki
25.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
26.02.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne
27.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe

Wypłaty świadczeń 2020

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie banku Pekao SA ul. Jagiełły
I.2020 r. 21.01.2020 r. 22.01.2020 r. 23.01.2020 r. 23.01.2020 r.
II.2020 r. 20.02.2020 r. 21.02.2020 r. 24.02.2020 r. 24.02.2020 r.
III.2020 r. 19.03.2020 r. 20.03.2020 r. 23.03.2020 r. 23.03.2020 r.
IV.2020 r. 21.04.2020 r. 22.04.2020 r. 23.04.2020 r. 23.04.2020 r.
V.2020 r. 21.05.2020 r. 22.05.2020 r. 22.05.2020 r. 22.05.2020 r.
VI.2020 r. 19.06.2020 r. 22.06.2020 r. 23.06.2020 r. 23.06.2020 r.
VII.2020 r. 21.07.2020 r. 22.07.2020 r. 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.
VIII.2020 r. 20.08.2020 r. 21.08.2020 r. 24.08.2020 r. 24.08.2020 r.
IX.2020 r. 21.09.2020 r. 22.09.2020 r. 23.09.2020 r. 23.09.2020 r.
X.2020 r. 21.10.2020 r. 22.10.2020 r. 23.10.2020 r. 23.10.2020 r.
XI.2020 r. 19.11.2020 r. 20.11.2020 r. 23.11.2020 r. 23.11.2020 r.
XII.2020 r. 17.12.2020 r. 16.12.2020 r. 17.12.2020 r. 17.12.2020 r.

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć STYCZEŃ 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
02.01.2020 14.00-18.00 Spotkanie organizacyjne
07.01.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie
08.01.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne
09.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł
14.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł
15.01.2020 9.00-13.00 Spotkanie przy kawie
16.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
21.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne
22.01.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
23.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
28.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne
29.01.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
30.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją od miesiąca stycznia 2020 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość składania kart zgłoszeniowych do uczestnictwa w programie.

Program ma na celu:

1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Klub Senior+

W związku z funkcjonowaniem od dnia 02.01.2020 roku Klubu „Senior +” zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość składania formularzy zgłoszeniowych do uczestnictwa w Klubie Senior+ w Bystrej 155 przez osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami gminy Gorlice.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior+ jest dobrowolne i bezpłatne.
Głównym celem Programu jest :
1. motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
2. zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu
3. wypełnianie czasu wolnego osobom starszym
4. propagowanie kultury i sztuki
5. upowszechnianie zdrowego trybu życia

Regulamin (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (pdf)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf)
Oświadczenie o udostępnieniu wizerunku (pdf)
Zaświadczenie lekarskie (pdf)Do góry