Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Gorlice przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw.
„opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie (uzupełniony formularz zgłoszeniowy) prosimy kierować od dnia 5 do 28 kwietnia 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach. Liczba miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszenia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Gorlice: 18 353 75 74 wew. 10
Osoba do kontaktu: Monika Zarecka – Specjalista Pracy Socjalnej

Formularz (pdf)