Jesteś tutaj:

Wnioski o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, iż WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA dla mieszkańców Gminy Gorlice oraz WNIOSKI O REKOMPENSATĘ przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice, tel. (18) 353 75 74.

Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości:

 • 3.000 zł – dla peletu i innego rodzaju biomasy,
 • 1.000 zł –  drewno kawałkowe,
 • 500 zł – skroplony gaz LPG,
 • 2.000 zł. – kocioł olejowy, zasili budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest pelet, inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG lub olej opałowy.

Dodatek przysługuje:

 1. gospodarstwom domowym,
 2. podmiotom niebędącym gospodarstwami domowymi,

dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane drewnem kawałkowym, brykietem lub peletem, LPG, olej opałowy.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły drewno kawałkowe, brykiet lub pelet, LPG, olej opałowy.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, można składać do gminy. Jego wzór jest jednolity dla całej Polski.

Termin składania wniosków o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła: do 30 listopada 2022 r.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła?

Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

 •  Będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania, np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

UWAGA! Dofinansowanie nie dotyczy źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym (z sieci gazowej).

 

Wniosek inne źródła ciepła – gospodarstwa domowe (pdf)
Wniosek inne źródła ciepła – gospodarstwa domowe (docx)

Wniosek inne źródła ciepła – podmioty niebędące gospodarstwami domowymi (pdf)
Wniosek inne źródła ciepła – podmioty niebędące gospodarstwami domowymi (docx)

Prośba o wypłatę w kasie banku

Klauzula informacyjna

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć WRZESIEŃ 2022

logo programu senior+

 

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.09.2022 13.00-17.00 „Powrót do historii” – pogadanka i podzielenie się wspomnieniami z dzieciństwa odnośnie 1 września 1939 roku.
06.09.2022 9.00-17.00 Dla każdego coś innego – wykonanie prac wg wyboru Seniorów różnymi   technikami
07.09.2022 9.00-17.00 Dla każdego coś innego – wykonanie prac wg wyboru Seniorów różnymi  technikami
08.09.2022 13.00-17.00 Dla każdego coś innego – wykonanie prac wg wyboru Seniorów różnymi  technikami
13.09.2022 9.00-17.00 „Sport to zdrowie” – dowolność wykonywania ćwiczeń na różnych przyrządach  sportowych.
14.09.2022 9.00-17.00 „Sport to zdrowie” – dowolność wykonywania ćwiczeń na różnych przyrządach   sportowych.
15.09.2022 13.00-17.00 „Sport to zdrowie” – dowolność wykonywania ćwiczeń na różnych przyrządach  sportowych.
20.09.2022  9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie koszyczków ze sznurka.
21.09.2022  9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie koszyczków ze sznurka.
22.09.2022 13.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie koszyczków ze sznurka.
27.09.2022 9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie osłonki ze sznurka cd.
28.09.2022 9.00-17.00 Zajęcia kulinarne – coś pysznego na ząb.
29.09.2022 13.00-17.00 Wyjazd Seniorów do Nowego Sącza na spektakl komediowy pt. „POMOC DOMOWA”.

 

KLUB SENIOR+ – sierpień

logo programu senior+

Miesiąc sierpień Seniorzy z Klubu Senior+ w Bystrej mieli bardzo pracowity. Przygotowali wspólnie:

 • Ognisko, które było jeszcze większą integracją grupy oraz czasem na różne plotki.
 • Wieniec dożynkowy z tegorocznych kłosów zbóż, kwiatów i ziół, który został poświęcony i reprezentował Seniorów podczas Dożynek Lokalnych w Bystrej oraz Dożynek Gminnych w Kobylance.
 • W ramach zajęć artystycznych wykonane zostały Eco torby bawełniane, które ozdobione zostały kolorowymi i różnorodnymi aplikacjami.
 • Podczas spotkania przy kawie Seniorzy wymieniali między sobą sprawdzone przez siebie przepisy na różne przetwory, którymi można wzbogacić swoją spiżarnię na zimę.

 

Stypendium szkolne 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2022/2023 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2022 r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI należy składać w dniach od 1 do 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – konto bankowe

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego 2022-2023

Katalog wydatków kwalifikowanych 2022-2023

Informacja RODO do stypendium szkolnego

Informacja w sprawie DODATKÓW WĘGLOWYCH

Informujemy, iż wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO dla mieszkańców Gminy Gorlice przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice, tel. (18) 353 75 74.

 

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, można składać do gminny. Jego wzór jest jednolity dla całej Polski.

Termin składania wniosków o dodatek węglowy:  do 30 listopada 2022 r.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

 

Wniosek o dodatek węglowy (pdf)
Wniosek o dodatek węglowy (doc)

Klauzula informacyjna

Wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego

KLUB SENIOR+ w Bystrej – lipiec

W miesiącu Lipcu 2022 roku członkowie Klubu Senior+ w Bystrej mieli możliwość uczestniczenia w następujących działaniach:

 • zajęciach artystycznych, podczas których wykonali pachnące mydełka glicerynowe  w kształcie kwiatów oraz „Magiczny obrazek” –kolorowe wydrapywane obrazki przedstawiające miasta, postacie i budowle
 • zajęciach kulinarnych przygotowując pyszne małe kanapeczki oraz spotkanie przy kawie i ciastku integrujące grupę
 • „Ruch to zdrowie”- seniorzy korzystali ze siłowni polowej
 • Sądecki Bartnik w Stróżach – wycieczka –wszyscy wysłuchaliśmy prelekcji na temat pszczół i miodu, każdy mógł degustować różne rodzaje miodów oraz wykonaliśmy piękne woskowe świece, które stanowią pachnącą pamiątkę z wyjazdu i dekorację domu

Do góry