Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

Statut (pdf)