Asystent Rodziny 2023

baner

Gmina Gorlice otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 16.478,77 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku.

NAZWA PROGRAMU

Asystent Rodziny w 2023 r.

KRÓTKI  OPIS                                               
Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

OKRES REALIZACJI ZADANIA: 22 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 16.478,77 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  21.216,61 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach .