Aktualności

KLUB SENIOR+ w Bystrej – kwiecień

logo programu senior+

W miesiącu kwietniu Seniorzy uczestniczyli w zajęciach rękodzieła artystycznego wykonując:

 • zajączka metodą filcowania na sucho
 • kwiatów wiosennych np. hiacynt z filcu oraz stokrotka z krepiny

W okresie przedświątecznym podczas zajęć kulinarnych członkinie upiekły pyszne Babki Wielkanocne, które potem podczas spotkania przy kawie wszyscy członkowie klubu mogli degustować.

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć MAJ 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
04.05.2022  9.00-17.00 Papierowe kwiaty cd. – zajęcia rękodzieła artystycznego
05.05.2022 13.00-17.00 Papierowe kwiaty cd. – zajęcia rękodzieła artystycznego
10.05.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – kolorowanka antystresowa dla dorosłych
11.05.2022  9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – kolorowanka antystresowa dla dorosłych
12.05.2022 13.00-17.00 Zajęcia artystyczne – kolorowanka antystresowa dla dorosłych
17.05.2022 9.00-17.00 Zajęcia kulinarne – galaretka z dodatkami
18.05.2022 9.00-17.00 Prelekcja – wymiana doświadczeń odnośnie pielęgnacji kwiatów balkonowych i  ogrodowych oraz warzyw
19.05.2022   13.00-17.00 Prelekcja – wymiana doświadczeń odnośnie pielęgnacji kwiatów balkonowych i  ogrodowych oraz warzyw
24.05.2022  9.00-17.00 Rozgrywki umysłowe np. gry planszowe i krzyżówki
25.05.2022  9.00-17.00 Kino Kolory w Gorlicach
26.05.2022 13.00-17.00 Spotkanie przy kawie z okazji Dnia Matki
31.05.2022 9.00 – 17.00 Fotorelacja z odbytych zajęć

Harmonogram może ulec zmianie ze względu na udział grupy seniorów w projekcie „ Warsztaty  Tkackie”

Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego b.r., mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. Można pobrać i złożyć wniosek o pomoc finansową na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną.

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane od momentu zakwaterowania danej osoby.

Uprawnieni do złożenia wniosku

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem;
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę;

Czytaj więcej „Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy”

Stypendium szkolne 2021/2022 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się  o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2021/2022 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2022 r.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE DOCHODÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice w okresie od 2 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

 

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – zmiana numeru konta

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego

Informacja RODO do stypendium szkolnego

Klub Senior+ w Bystrej – marzec

Podczas marcowych spotkań na zajęciach rękodzieła artystycznego członkowie Klubu Senior+ w ramach przygotowań do świąt Wielkanocnych wykonali jajka i pisanki takie jak:

 • jajko z wyciskami z masy plastycznej
 • pisankę z efektem turkusu w jajku plastikowym
 • jajko metodą filcowania na sucho oraz kwiaty z bibuły

Uroczyście obchodziliśmy także Dzień Kobiet i Mężczyzn w miłej i radosnej atmosferze przy kawie i ciastku.

Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Gorlice przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw.
„opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie (uzupełniony formularz zgłoszeniowy) prosimy kierować od dnia 5 do 28 kwietnia 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach. Liczba miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszenia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Gorlice: 18 353 75 74 wew. 10
Osoba do kontaktu: Monika Zarecka – Specjalista Pracy Socjalnej

Formularz (pdf)

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć KWIECIEŃ 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
05.04.2022  9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie pisanek i zajączków metodą filcowania  na sucho – cd.
06.04.2022 9.00-17.00 Zajęcia kulinarne – pieczenie Babek Wielkanocnych
07.04.2022 13.00-17.00 Spotkanie członków Klubu Senior+ przy kawie i babce
12.04.2022  9.00-17.00 Wymiana doświadczeń odnośnie świąt Wielkanocnych oraz przepisów.  Wzajemne składanie życzeń świątecznych.
13.04.2022  9.00-17.00 Wymiana doświadczeń odnośnie świąt Wielkanocnych oraz przepisów. Wzajemne składanie życzeń świątecznych.
14.04.2022 13.00-17.00 Wymiana doświadczeń odnośnie świąt Wielkanocnych oraz przepisów. Wzajemne składanie życzeń świątecznych.
19.04.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru i filcu
20.04.2022  9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru i filcu
21.04.2022  13.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru i filcu
26.04.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru  i filcu cd.

Oglądanie – Fotorelacja z odbytych zajęć artystycznych w miesiącu lutym i marcu.

27.04.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru  i filcu cd.

Oglądanie – Fotorelacja z odbytych zajęć artystycznych w miesiącu lutym i marcu.

28.04.2022 13.00–17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru  i filcu cd.

Oglądanie – Fotorelacja z odbytych zajęć artystycznych w miesiącu lutym i marcu.

 

Do góry