Aktualności

KLUB SENIOR+ w Bystrej – maj – relacja

logo programu senior+

W miesiącu  maju 2023 r. Klub Senior+ w Bystrej zaproponował uczestnikom następujące zagadnienia, w których każdy mógł wziąć udział a mianowicie:

 • Spotkanie z piosenką czyli zajęcia wokalne podczas których mieliśmy możliwość zaśpiewać znane i lubiane piosenki biesiadne
 • Cyklicznie odbywały się zajęcia ruchowe dla całej grupy
 • Zajęcia kulinarne – podczas których został przygotowany poczęstunek na nasze wewnętrzne spotkanie
 • Odbyło się spotkanie przy kawie, ciastku i ciepłym daniu z okazji Dnia Matki i Ojca
 • Rozpoczęliśmy Warsztaty Tkackie, które będą kontynuowane w miesiącu czerwcu

Czytaj więcej „KLUB SENIOR+ w Bystrej – maj – relacja”

KLUB SENIOR+ w Bystrej – CZERWIEC 2023

logo programu senior+

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

01.06.2023 9.00-17.00 Oglądanie fotorelacji z zajęć w miesiącu maju
06.06.2023 13.00-17.00 Przygotowanie poczęstunku oraz upominków dla grupy   przedszkolnej
07.06.2023 9.00-17.00 Spotkanie z grupą przedszkolaków z Bystrej z okazji dnia   Dziecka
13.06.2023 13.00-17.00 Zajęcia tkackie
14.06.2023 9.00-17.00 Zajęcia tkackie
15.06.2023 9.00-17.00 Zajęcia tkackie
20.06.2023 13.00-17.00 Przygotowanie grupy do udziału w „Patriotycznych  Potyczkach Kulinarnych”

 

21.06.2023 9.00-17.00 Udział seniorów w „Patriotycznych Potyczkach Kulinarnych” w Ropicy Polskiej – współpraca z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice
22.06.2023 9.00 – 17.00 Wyjście na siłownię polową
27.06.2023 13.00 – 17.00 Zajęcia tkackie
28.06.2023 9.00-17.00 Wyjazd do kina KOLORY w Gorlicach na spektakl filmowy
29.06.2023 9.00 – 17.00 Ognisko

 

Karta Dużej Rodziny

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne , ale również przedsiębiorcy prywatni . Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny’’.

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Rodzice:

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Dzieci:

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest, co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek na terenie całego kraju jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie:  https://empatia.mpips.gov.pl/kdr


Jak zgłosić swoją firmę do programu?

 • Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym,
 • Działasz na terenie całego kraju lub lokalnie – wypełnij formularz zgłoszeniowy KDR lub skontaktuj się bezpośrednio z negocjatorem Karty Dużej Rodziny, który uzgodni z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy , przeprowadzi wszystkie procedury i podpisze umowę w sprawie przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

 

Kontakt dla firm/instytucji:

             Iwona Nowak-Olszówka negocjator ds. partnerów strategicznych i lokalnych Karty Dużej Rodziny

 

Za pozyskiwanie partnerów KDR odpowiada: http://www.3plus.pl/

Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

Zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy że, w dniu 02.05.2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zmianie uległ załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 16 maja 2022r . w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608, 617, 941,i 2226).

Wzór

KLUB SENIOR+ w Bystrej kwiecień – relacja

W KLUBIE SENIORA+  w Bystrej w miesiącu kwietniu 2023 r.:

 • uczestnicy spotkali się uroczyście przy Babce Wielkanocnej oraz składali sobie wzajemnie życzenia świąteczne
 • wszyscy Seniorzy z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach ruchowych dbając o swoje zdrowie
 • podczas zajęć powstały piękne prace – obrazki z kolorowanek antystresowych dla dorosłych
 • seniorki zadbały też o nasze wnętrze lokalowe przesadzając kwiaty, które są ozdobą Sali

Czytaj więcej „KLUB SENIOR+ w Bystrej kwiecień – relacja”

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć MAJ 2023

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
02.05.2023 9.00-17.00 Świętujemy Dzień Flagi oraz 3-go Maja – pogadanka
04.05.2023  13.00-17.00 Gimnastyka dla seniora
09.05.2023 9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – nauka ściegu makaronowego oraz zastosowanie go do wykonania ozdób
10.05.2023 9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – nauka ściegu makaronowego oraz zastosowanie go do wykonania ozdób
11.05.2023 13.00-17.00 Gimnastyka dla seniora
16.05.2023  9.00-17.00 Tkactwo – zajęcia rękodzieła artystycznego
17.05.2023 9.00-17.00 Z piosenką na ustach – zajęcia wokalne
18.05.2023 13.00-17.00 Gimnastyka dla seniora
23.05.2023 9.00-17.00 Zajęcia kulinarne – przygotowanie pysznego deseru
24.05.2023   9.00 – 17.00 Spotkanie przy ciastku z okazji Dnia Matki
25.05.2023  13.00 – 17.00 Gimnastyka dla seniora
30.05.2023 9.00-17.00 Tkactwo – zajęcia rękodzieła artystycznego
31.05.2023   9.00 – 17.00 Wyjazd do kina Kolory w Gorlicach

Stypendium szkolne 2022/2023 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się  o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2022/2023 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2023 r.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE DOCHODÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice w okresie od 1 maja 2023 r. do 15 maja 2023 r.

 

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – zmiana numeru konta

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze 2022-2023

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego

Informacja RODO do stypendium szkolnego

Do góry