Aktualności

KLUB SENIOR+ w Bystrej – maj

logo programu senior+

W miesiącu maju  Seniorzy z Klubu Senior+ w Bystrej mieli możliwość uczestniczyć w następujących zadaniach:

  • w ramach majsterkowania wykonali drewniane ramka, które będą wykorzystane podczas warsztatów tkackich „Przygoda z tkactwem”
  • podczas zajęć artystycznych bardzo pięknie pomalowali kolorowanki antystresowe dla dorosłych
  • odbyły się także rozgrywki umysłowe
  • seniorzy uczestniczyli też w wydarzeniach kulturalnych takich jak: wyjście do kina oraz wewnętrzny Dzień Matki

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć CZERWIEC 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.06.2022 9.00-17.00 Rozgrywki umysłowe – rebusy, krzyżówki nauka gry „Othello”
02.06.2022 13.00-17.00 Spotkanie integracyjne w plenerze – ognisko
07.06.2022 9.00-17.00 Ruch to zdrowie – wyjście na siłownię polową
08.06.2022 9.00-17.00 Udział grupy seniorów w warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”
09.06.2022 13.00-17.00 Spotkanie przy kawie – omówienie warsztatów tkackich oraz zainspirowanie innych do własnych działań rękodzielniczych
14.06.2022 9.00-17.00 „Zapomniane w czasie”- wymiana starych, zapomnianych, babcinych przepisów kulinarnych
15.06.2022 9.00-17.00 Udział grupy seniorów w warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”
21.06.2022 9.00 – 17.00 Wyjazd do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach
22.06.2022 9.00 – 17.00 Udział grupy seniorów w warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”
23.06.2022 13.00-17.00 „Ruch to zdrowie”-wyjście na siłownię polową
28.06.2022 9.00 – 17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie mydełka glicerynowego
29.06.2022 9.00 – 17.00 Udział grupy seniorów w warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”
30.06.2022 13.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie mydełka glicerynowego

KLUB SENIOR+ w Bystrej – kwiecień

logo programu senior+

W miesiącu kwietniu Seniorzy uczestniczyli w zajęciach rękodzieła artystycznego wykonując:

  • zajączka metodą filcowania na sucho
  • kwiatów wiosennych np. hiacynt z filcu oraz stokrotka z krepiny

W okresie przedświątecznym podczas zajęć kulinarnych członkinie upiekły pyszne Babki Wielkanocne, które potem podczas spotkania przy kawie wszyscy członkowie klubu mogli degustować.

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć MAJ 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
04.05.2022  9.00-17.00 Papierowe kwiaty cd. – zajęcia rękodzieła artystycznego
05.05.2022 13.00-17.00 Papierowe kwiaty cd. – zajęcia rękodzieła artystycznego
10.05.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – kolorowanka antystresowa dla dorosłych
11.05.2022  9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – kolorowanka antystresowa dla dorosłych
12.05.2022 13.00-17.00 Zajęcia artystyczne – kolorowanka antystresowa dla dorosłych
17.05.2022 9.00-17.00 Zajęcia kulinarne – galaretka z dodatkami
18.05.2022 9.00-17.00 Prelekcja – wymiana doświadczeń odnośnie pielęgnacji kwiatów balkonowych i  ogrodowych oraz warzyw
19.05.2022   13.00-17.00 Prelekcja – wymiana doświadczeń odnośnie pielęgnacji kwiatów balkonowych i  ogrodowych oraz warzyw
24.05.2022  9.00-17.00 Rozgrywki umysłowe np. gry planszowe i krzyżówki
25.05.2022  9.00-17.00 Kino Kolory w Gorlicach
26.05.2022 13.00-17.00 Spotkanie przy kawie z okazji Dnia Matki
31.05.2022 9.00 – 17.00 Fotorelacja z odbytych zajęć

Harmonogram może ulec zmianie ze względu na udział grupy seniorów w projekcie „ Warsztaty  Tkackie”

Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego b.r., mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. Można pobrać i złożyć wniosek o pomoc finansową na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną.

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane od momentu zakwaterowania danej osoby.

Uprawnieni do złożenia wniosku

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem;
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę;

Czytaj więcej „Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy”

Stypendium szkolne 2021/2022 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się  o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2021/2022 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2022 r.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE DOCHODÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice w okresie od 2 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

 

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – zmiana numeru konta

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego

Informacja RODO do stypendium szkolnego

„Przygoda z tkactwem”

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice od marca do października 2022 r. realizuje projekt pod nazwą: „PRZYGODA Z TKACTWEM”.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

Działania skierowane są do osób ze wszystkich grup społecznych i wiekowych. Udział w projekcie jest bezpłatny

plakat

Do góry