Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w GOPS w Gorlicach na lata 2020-2021 (pdf)