Informacje ogólne

Godziny pracy:
poniedziałek–piątek:  7.30–15.15

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
Pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów wg. harmonogramu określonego przez Kierownika i podanego do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.