Informacja o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gorlice (GOPS) w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

O GOPS Gorlice

GOPS znajduje się przy ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice.

Jest on czynny od poniedziałku do piątku. Godziny pracy to: 7:30 – 15:30.

Aby załatwić swoją sprawę nie trzeba przychodzić do siedziby Ośrodka Pomocy.
•    Można napisać zwykły list lub przesłać e-mail.
Adres pocztowy to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gorlice,
ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice.
Adres poczty internetowej to: gops.gorlice@post.pl
•    Można też zadzwonić na numer telefonu: 18 353 75 74
GOPS jest jednostką budżetową Gminy Gorlice.

GOPS zajmuje się:
•    Pomocą społeczną z terenu Gminy Gorlice,
•    Funduszem Alimentacyjnym,
•    Przemocą w Rodzinie
•    Obsługą świadczeń rodzinnych,
•    Obsługa świadczeń  pielęgnacyjnych, wychowawczych
•    wypłatami zasiłków,
•    sprawami kadrowymi,
•    tworzeniem materiałów dla Rady Gminy dotyczących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
•    współpracą z innymi jednostkami.