Człowiek bez barier 2010

Projekt VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Człowiek bez barier”

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej dla 15 osób z terenu rolniczego Gminy Gorlice w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn. Projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:
 • przywrócenie motywacji do działania(np. aktywniejsze poszukiwanie ofert pracy),
 • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności (poza rolniczych) umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
 • nabycie umiejętności do opracowywania niezbędnych dokumentów typu CV, list motywacyjny itp. oraz umiejętne poszukiwanie ofert pracy przez internet,
 • pokonanie barier w kontaktach międzyludzkich (pracodawcą),
 • powrót do pełni życia zawodowego i społecznego,
 • poprawa umiejętności interpersonalnych, samooceny oraz wiary we własne możliwości.
W ramach Projektu dla uczestników realizowane będą następujące szkolenia i kursy:
 • poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • trening umiejętności i rozwoju osobistego,
 • podstawowy kurs komputerowy,
 • kurs kelnerski.