Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Nazwa programu : „Korpus Wsparcia Seniorów”

Nazwa zadania: dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (Moduł II)

Całkowita wartość zadania: 7 655 zł

Kwota dofinansowania: 6 124 zł

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Okres realizacji zadania: od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych poprzez dofinansowanie kosztów użytkowania „opasek bezpieczeństwa” zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja 2022.

Adresatami programu są:

  • osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Wsparciem objętych zostanie 20 seniorów w wieku 65 lat i więcej, którym w ramach programu zostaną przekazane „opaski bezpieczeństwa” i opłacony zostanie abonament – system obsługi wsparcia.

„Opaski bezpieczeństwa” wyposażone są w:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi,
  • funkcje monitorujące podstawowe funkcje życiowe (puls i saturacja).

„Opaska bezpieczeństwa” jest połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

zdjęcie