Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-4/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli dla placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137291

Postępowanie unieważniono ze względu na brak ofert. 

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-3/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym  w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli i elementów wyposażenia placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz doświadczenia
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – oświadczenie 
Załącznik do OPZ – lokalizacja dostaw

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono:
P.H.U.P. „AKMA” Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, Niedomice, cena ofertowa – 37.945,50 zł

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-2/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli i elementów wyposażenia, klocków, zabawek i elementów edukacyjnych oraz artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Termin składania ofert – 18 czerwca 2018 r., godz. 12.00 (decyduje data i godz. wpływu do GOPS w Gorlicach).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono:

 • w zakresie cz. 1 – NOWA SZKOŁA sp. z.o.o, ul. P.O.W. 25, Łódź, cena ofertowa – 54.500 zł
 • w zakresie cz. 2 – AGNEX sp. z o.o., ul. Michalusa 1, Gorlice, cena ofertowa – 24.000 zł,
 • w zakresie cz. 3 – postępowanie unieważniono z uwagi na przekroczenie limitu dostępnych środków

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-1/2018

Z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono.

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę: mebli, elementów wyposażenia, artykułów plastycznych oraz materiałów biurowych / piśmienniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu  Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

  • zapytanie ofertowe
  • załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
  • Lokalizacja dostaw – załącznik do OPZ
  • Załącznik nr 2 – formularz oferty
  • Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia
 1. Załącznik nr 4 – oświadczenie.

Link do zamówienia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113784

Termin składania ofert upływa w dniu 01 czerwca 2018r. o godz. 12.00.

Do góry