Informacja – Kluby Senior + 

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że  w związku z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 26.11.2020 r. zostaje uchylona Decyzja Nr 138/2020 Wojewody Małopolskiego znak: sprawy: WP-III.9421.16.283.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności w placówkach dla osób starszych – Klub Senior+ w Bystrej  .

Zgodnie z Decyzją  Nr 273/2020  (Poleceniem  Nr 349/2020) Kluby Senior +  prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą Ośrodka. Z uwagi na szczególne zagrożenie skutkami zakażenia wirusem SARS- CoV-2  dla osób w podeszłym wieku, nadal brak jest możliwości prowadzenia zajęć w siedzibie placówki.

Harmonogram zajęć
GRUDZIEŃ  2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.12.2020 14.00-18.00 Utrzymanie kontaktu telefonicznego z seniorami w celu rozeznania potrzeb udzielenia wsparcia odnośnie ich oczekiwań w działalności Klubu w stanie epidemii.
02.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  o mikołajkowych prezentach dla dzieci i wnuków
03.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zagospodarowania czasu wolnego, oglądania programów edukacyjnych i ulubionych seriali
08.12.2020 14.00-18.00 Wymiana przepisów np. na pierniczki między seniorami
09.12.2020 9.00-13.00 Teleporady dotyczące aktywności fizycznej seniorów, proste ćwiczenia we własnym pokoju
10.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne  dotyczące zagospodarowania czasu wolnego, rozwiązywanie krzyżówek, czytanie ulubionych czasopism i książek
15.12.2020 14.00-18.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonywanie ozdób choinkowych
16.12.2020 9.00-13.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonywanie ozdób choinkowych
17.12.2020 9.00-13.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonywanie ozdób choinkowych
22.12.2020 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne  z najbliższymi , sąsiadami , znajomymi dotyczące zbliżających się Świąt Bożonarodzeniowych
23.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne, składanie życzeń najbliższym w związku ze zbliżającymi się świętami Bożonarodzeniowych
29.12.2020 14.00-18.00 Rozmowy telefoniczne w związku z planami seniorów na kolejny rok.

Zajęcia ruchowe

30.12.2020 9.00-13.00    Rozmowy telefoniczne w związku z planami na

zakończenie  roku – Sylwester

31.12.2020 9.00-13.00 Rozmowy telefoniczne z najbliższymi, sąsiadami, znajomymi, składanie życzeń na Nowy Rok