Informacja nt. nowego okresu świadczeniowego 2023/2024

Elektroniczne wnioski o Świadczenia Rodzinne i Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego już od 1 lipca 2023 r.

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 r. można składać elektronicznie wnioski o:

  1. Świadczenia rodzinne,
  2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski elektroniczne na okres zasiłkowy 2023/2024 (tj. od dnia 01-11-2023 r. do dnia 31-10-2024 r.) oraz na okres świadczeniowy 2023/2024 (tj. od dnia 01-10-2023 r. do dnia 30-09-2024 r.) można składać za pomocą portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

Formularze wniosków dostępne są:

  1. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach  www.gops.gorlice.net.pl/
  2. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019
  3. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. I Łukasiewicza 6  –  po 25 lipca 2023 r.

Składanie wniosków w formie papierowej możliwe będzie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. I Łukasiewicza 6  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2023 r.

Ważne terminy!

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy. Okres świadczeniowy zaczyna się dnia 1 października i trwa do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.