Informacja o świadczonej pomocy w formie usług opiekuńczych

Informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do osób wymagających opieki – osób  samotnych lub posiadających rodzinę, która nie jest w stanie zapewnić pomocy.

Zakres usług:

  • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych,
  • opieka higieniczna,
  • pielęgnacja zlecona przez lekarza,
  • pomoc w kontakcie z otoczeniem,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Odpłatność:

Usługi opiekuńcze są płatne, cena za jedną godzinę usługi uzależniona jest od dochodu beneficjenta i wynosi  maksymalnie  27,50 zł.

Szczegółowe informacje:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Łukasiewicza 6 w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • tel. 18 353-75-74 wew. 28. w godzinach pracy Ośrodka.