Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

W wyniku przeprowadzonego przez Komisję naboru kandydatem na w/w stanowisko wybrana została Pani Maria Pyzik, zam. Moszczenica.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Maria Pyzik spełniła wszystkie wymogi formalne, zawarte w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najwyższą ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.