Informacja w sprawie dodatku elektrycznego

1. Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które zżywają energię elektryczną do ogrzewania w tym wykorzystują pompę ciepła – zgłoszoną w CEEB.

2. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

3. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składane przez mieszkańców Gminy Gorlice, przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Łukasiewicza 6 w terminie od 01.12.2022 do 01.02.2023 w godz. od 7.30 do 15.30. tel. (18) 353-75-74.

4. Wnioski można składać w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, złożone po dniu 01.02.2023 pozostawia się bez rozpoznania.

5. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

• 1000 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym , w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło mniej niż 5 MWh
• 1500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym , w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh

6. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do dnia 31 marca 2023 r.