Maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Gorlice

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną informujemy, że w ramach akcji profilaktycznej w celu przeciwdziałania COVID-19, przekazane zostały nieodpłatnie przez administrację rządową maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Gorlice.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, iż od dnia 28 kwietnia, maseczki można odebrać w tut. Ośrodku w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30.