OGŁOSZENIE

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gorlicach w związku z trwającym stanem epidemii

W okresie od dnia 13-26 lipca 2020 r. wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, w oparciu o przepisy § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066).

Obsługa interesantów prowadzona jest wyłącznie w punkcie obsługi klienta, zorganizowanym na parterze Ośrodka, w następującym rozkładzie czasu pracy:
– w każdy poniedziałek – w godz. 7.30 – 18.00
– od wtorku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowa.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt telefoniczny: 18 353 75 74
Kontakt e-mail: gops.gorlice@post.pl