Posiłek w szkole i w domu

baner

W 2021 r. Gmina Gorlice realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego, program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Wartość finansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 150 965,00 zł. Całkowity koszt zadania 188 706,25.