Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – rusza nabór wniosków do programu.

Minister  Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz.1787 z późn.zm). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Na realizacje zaplanowano kwotę 505 mln zł.

Więcej informacji.