Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności. Pomóż nam dotrzeć do najbardziej potrzebujących.

Więcej informacji na: www.spes.org.pl

Informacja o stypendiach (wersja pdf) (https://spes.org.pl/stypendia_SPES_Informacja2023_04.pdf)