„Przygoda z tkactwem”

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice od marca do października 2022 r. realizuje projekt pod nazwą: „PRZYGODA Z TKACTWEM”.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

Działania skierowane są do osób ze wszystkich grup społecznych i wiekowych. Udział w projekcie jest bezpłatny

plakat