Stypendium szkolne 2020/2021 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się  o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2021 r.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE DOCHODÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice w okresie od 1 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.

 

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – zmiana numeru konta

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze

Katalog wydatków kwalifikowanych 2020-2021

Informacja RODO do stypendium szkolnego

 

Wzór zaświadczenia o dochodach