Jesteś tutaj:

Klub Senior+ w Bystrej – marzec

Podczas marcowych spotkań na zajęciach rękodzieła artystycznego członkowie Klubu Senior+ w ramach przygotowań do świąt Wielkanocnych wykonali jajka i pisanki takie jak:

 • jajko z wyciskami z masy plastycznej
 • pisankę z efektem turkusu w jajku plastikowym
 • jajko metodą filcowania na sucho oraz kwiaty z bibuły

Uroczyście obchodziliśmy także Dzień Kobiet i Mężczyzn w miłej i radosnej atmosferze przy kawie i ciastku.

Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Gorlice przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw.
„opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie (uzupełniony formularz zgłoszeniowy) prosimy kierować od dnia 5 do 28 kwietnia 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach. Liczba miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszenia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Gorlice: 18 353 75 74 wew. 10
Osoba do kontaktu: Monika Zarecka – Specjalista Pracy Socjalnej

Formularz (pdf)

Setne urodziny obchodziła Pani Eugenia Szpyrka

Dnia 29 marca 2022 roku swoje setne urodziny obchodziła Pani Eugenia Szpyrka. Z tej okazji Jubilatce wizytę złożyli Wójt Gminy Gorlice – Pan Jan Przybylski, Przewodniczący Rady Gminy Gorlice – Pan Mieczysław Skowron, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach – Pan Sławomir Sikora oraz Sołtys miejscowości Zagórzany Pan Michał Pyrcioch. Przybyli goście wręczyli kwiaty i upominek oraz  złożyli  Jubilatce życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.  Wójt Gminy Pan Jan Przybylski przekazał na ręce pani Eugenii list gratulacyjny od Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego i Wojewody Małopolskiego  Pana Łukasza Kmity.

Pani Eugenia Szpyrka jest wieloletnią mieszkanką wsi Zagórzany- osobą znaną i powszechnie szanowaną. Pochodzi z licznej rodziny miała 6 rodzeństwa ,w wieku 8 lat  straciła ojca. Wspólnie z mężem wychowała 3 synów, doczekała się 5 wnuków i 8 prawnuków. Swoje życie poświęciła rodzinie oraz pracy w gospodarstwie rolnym. Uśmiech , dobroć i głęboka wiara towarzyszą Jubilatce do dnia dzisiejszego.

Jeszcze raz gratulujemy pięknego Jubileuszu jednocześnie życząc kolejnych długich lat upływających w zdrowiu i w szczęściu w otoczeniu kochających bliskich osób.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

baner

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w wysokości 170 503, 20 zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czytaj więcej…

Całodobowa infolinia ws noclegu dla obywateli Ukrainy

Ważne!

Informujemy iż, w dniu 01.03.2022 został uruchomiony całodobowy telefon do kontaktu dla uchodźców nie posiadających noclegu, zgłaszających chęć pobytu/zakwaterowania w obiektach na terenie powiatu gorlickiego. Aktualnie informacje są udzielane pod numerami:

– tel.: 18 35 48 756 w godzinach 7.30 do 15.30

–  tel. : 728 961 174 – czynny całą dobę

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
 3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

-prowadzenia pracy z klientem,
-prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,
-odporność na stres,
-samodzielność w działaniu oraz kreatywność,
-kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Czytaj więcej „Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Do góry