Jesteś tutaj:

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć KWIECIEŃ 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
05.04.2022  9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie pisanek i zajączków metodą filcowania  na sucho – cd.
06.04.2022 9.00-17.00 Zajęcia kulinarne – pieczenie Babek Wielkanocnych
07.04.2022 13.00-17.00 Spotkanie członków Klubu Senior+ przy kawie i babce
12.04.2022  9.00-17.00 Wymiana doświadczeń odnośnie świąt Wielkanocnych oraz przepisów.  Wzajemne składanie życzeń świątecznych.
13.04.2022  9.00-17.00 Wymiana doświadczeń odnośnie świąt Wielkanocnych oraz przepisów. Wzajemne składanie życzeń świątecznych.
14.04.2022 13.00-17.00 Wymiana doświadczeń odnośnie świąt Wielkanocnych oraz przepisów. Wzajemne składanie życzeń świątecznych.
19.04.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru i filcu
20.04.2022  9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru i filcu
21.04.2022  13.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru i filcu
26.04.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru  i filcu cd.

Oglądanie – Fotorelacja z odbytych zajęć artystycznych w miesiącu lutym i marcu.

27.04.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru  i filcu cd.

Oglądanie – Fotorelacja z odbytych zajęć artystycznych w miesiącu lutym i marcu.

28.04.2022 13.00–17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie kwiatów wiosennych z papieru  i filcu cd.

Oglądanie – Fotorelacja z odbytych zajęć artystycznych w miesiącu lutym i marcu.

 

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć MARZEC 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.03.2022  9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny” –
na Święto  Kobiet.
02.03.2022 9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny” –
na Święto  Kobiet.
03.03.2022 13.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny” –
na Święto  Kobiet.
08.03.2022  9.00-17.00  8 Marca – Święto Kobiet – spotkanie przy kawie.
09.03.2022  9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny cd.
10.03.2022 13.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny cd.
15.03.2022 9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Gipiurowa pisanka”
16.03.2022  9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Gipiurowa pisanka”
17.03.2022  13.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Gipiurowa pisanka”
22.03.2022 9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Turkusowa pisanka”
23.03.2022 9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Turkusowa pisanka”
24.03.2022 13.00 – 17.00  Zajęcia artystyczne – „Turkusowa pisanka”
29.03.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – Pisanka wykonana metodą
filcowania na sucho.
  30.03.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – Pisanka wykonana metodą
filcowania na sucho.
  31.03.2022 13.00-17.00 Zajęcia artystyczne – Pisanka wykonana metodą
filcowania na sucho.

Pomoc dla obywateli Ukrainy. Infolinia.

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się

w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Tel.: +48 47 721 75 75

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia                                    w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/
Czytaj więcej „Pomoc dla obywateli Ukrainy. Infolinia.”

Korpus Wsparcia Seniorów

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
 • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Czytaj więcej „Korpus Wsparcia Seniorów”

Wypłaty świadczeń 2022

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2022 20.01.2022 r. 21.01.2022 r. 24.01.2022 r. 24.01.2022 r.
II.2022 21.02.2022 r. 22.02.2022 r. 23.02.2022 r. 23.02.2022 r.
III.2022 21.03.2022 r. 22.03.2022 r. 23.03.2022 r. 23.03.2022 r.
IV.2022 20.04.2022 r. 21.04.2022 r. 22.04.2022 r. 22.04.2022 r.
V.2022 19.05.2022 r. 20.05.2022 r. 23.05.2022 r. 23.05.2022 r.
VI.2022 21.06.2022 r. 23.06.2022 r. 23.06.2022 r.
VII.2022 20.07.2022 r. 22.07.2022 r. 22.07.2022 r.
VIII.2022 19.08.2022 r. 23.08.2022 r. 23.08.2022 r.
IX.2022. 21.09.2022 r. 23.09.2022 r. 23.09.2022 r.
X.2022 20.10.2022 r. 24.10.2022 r. 24.10.2022 r.
XI.2022 21.11.2022 r. 23.11.2022 r. 23.11.2022 r.
XII.2022. 16.12.2022 r. 19.12.2022 r. 19.12.2022 r.

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

 1. Zawiesza się – do odwołania – wydłużone godziny pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w poniedziałki
 2. Przyjmowanie stron odbywa się pojedynczo od strony ul. Łukasiewicza 

Załatwienie spraw urzędowych w miarę możliwości drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

Dane kontaktowe:
gops.gorlice@post.pl
tel./fax 18 353 75 74

 

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że    w związku z decyzją Rządu RP  od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r.  zostaje całkowicie  zamknięta placówka Klub Senior+ w Bystrej. Zajęcia zostają zawieszone z powodu epidemii koronowirusa.

Do góry