Jesteś tutaj:

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

 1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn.zm)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w programie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi.

Przewidywana liczba uczestników Programu w Gminie Gorlice w edycji 2024 to 6 osób, w tym:

 • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Usługi opieki Wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby nie będące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością, lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

 1. Posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie:
   • Asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. Posiadają co najmniej 6-miesięczne, doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 3. Zostaną wskazane przez uczestnika programu w karcie zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dniach od 05.02.2024r. do 16.02.2024 r.

Osoby chętne do uczestnictwa w programie proszone są o składanie kart zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja2024 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza 6 pok. nr 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pracy ośrodka tj. 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.18 353 75 74 wewn.24.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że zamierza przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

 1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w programie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi.

Szczegółowe informacje o Programie na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach: ul. Łukasiewicza 6, w godzinach pracy Ośrodka od 7.30-15.30  lub telefoniczny pod numerem telefonu 18 353-75-74.

W związku z koniecznością złożenia wniosku prosimy  o pilne zgłaszanie zapotrzebowania na usługi opieki wytchnieniowej w ramach ogłoszonego Programu na rok 2024.

 

KIEROWNIK GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w GORLICACH

mgr  Sławomir  Sikora

 

 

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć PAŹDZIERNIK 2023

logo programu senior+

 

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
03.10.2023 9.00-17.00 – Oglądanie fotorelacji z minionego miesiąca (wrzesień)
04.10.2023  9.00-17.00 – Omówienie harmonogramu zajęć na najbliższy kwartał br.
05.10.2023 13.00-17.00 – Zajęcia ruchowe dla seniorów
10.10.2023 9.00-17.00 – Warsztaty krawieckie – szyjemy spódnice
11.10.2023 9.00-17.00 – Warsztaty krawieckie – szyjemy spódnice
12.10.2023 13.00-17.00 – Zajęcia ruchowe dla seniorów
17.10.2023 9.00-17.00 – Warsztaty krawieckie – szyjemy spódnice
18.10.2023 9.00-17.00 – Warsztaty krawieckie – szyjemy spódnice
19.10.2023 13.00 – 17.00 – Zajęcia ruchowe dla seniorów
24.10.2023  9.00 – 17.00 – Zajęcia rękodzieła artystycznego – robimy wiązanki na  cmentarz
25.10.2023 9.00-17.00 – Zajęcia rękodzieła artystycznego – robimy wiązanki na cmentarz
26.10.2023 13.00 – 17.00 – Zajęcia ruchowe dla seniorów
31.10.2023 9.00 – 17.00 – Refleksja i zaduma przed świętem Wszystkich Zmarłych

Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw.: „opieki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Gorlice obejmuje swoim zakresem moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Uczestnikami Programu mogą być osoby:

 1. mieszkające na terenie Gminy Gorlice,
 2. które ukończyły 65 lat,
 3. samotne lub zamieszkujące z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu – pierwszeństwo uczestnictwa w programie mają osoby samotnie zamieszkujące,
 4. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Mieszkańców Gminy Gorlice zainteresowanych przedmiotowym Programem zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach do dnia 14.06.2023 r. w godz. 7.30-15.30. Kontakt telefoniczny: 18 353 75 74.

KLUB SENIOR+ – grudzień 2022

logo programu senior+

Miesiąc grudzień 2022 r. był dla Członków Klubu Senior+ w Bystrej pełen wrażeń, a mianowicie:

 • 6 Grudnia Seniorów odwiedził Mikołaj obdarowując każdego upominkiem
 • zajęcia artystyczne obfitowały w wykonanie różnego rodzaju ozdób choinkowych np. aniołki, łańcuchy na choinkę, pierniczki itp. ubieranie choinki tradycyjnymi ozdobami wcześniej wykonanymi podczas zajęć. Wykonaliśmy także choinkę z wacików kosmetycznych lub satynowej wstążki
 • podczas zajęć kulinarnych zostały przygotowane potrawy wigilijne, które wszyscy wraz z zaproszonymi gośćmi spożywaliśmy na Spotkaniu Wigilijnym w dniu 14 grudnia 2022 r.

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć STYCZEŃ 2023

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
03.01.2023 9.00-17.00 wzajemne składanie życzeń noworocznych oraz oglądanie fotorelacji z odbytych zajęć w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 roku
04.01.2023 9.00-17.00 wzajemne składanie życzeń noworocznych oraz oglądanie fotorelacji z odbytych zajęć w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 roku
05.01.2023 13.00-17.00 wzajemne składanie życzeń noworocznych oraz oglądanie fotorelacji z odbytych zajęć w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 roku
10.01.2023 9.00-17.00 zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie „Skrzata na butelce”
11.01.2023 9.00-17.00 zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie „Skrzata na butelce”
12.01.2023 13.00-17.00 zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie „Skrzata na butelce”
17.01.2023 9.00-17.00 Gimnastyka dla seniora
18.01.2023 9.00-17.00 Zajęcia wokalne – wspólne kolędowanie
19.01.2023 13.00 – 17.00 Gry stolikowe – rozgrywki umysłowe
24.01.2023 9.00 – 17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – „Bałwan ze skarpety”
25.01.2023 9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – „Bałwan ze skarpety”
26.01.2023 13.00 – 17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – „Bałwan ze skarpety”
31.01.2023 9.00-17.00 Gimnastyka dla seniora

KLUB SENIOR+ w Bystrej Wigilia 2022

logo programu senior+

W dniu 14.12.2022 r. w Klubie Senior+ w Bystrej odbyło się świąteczne spotkanie Wigilijne, którego uczestnikami byli członkowie Klubu Senior+ oraz zaproszeni goście w osobach Wójta Gminy Gorlice Jana Przybylskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Gorlice Mieczysława Skowrona, Kierownika GOPS Sławomira Sikory, sołtysa wsi Bystra Piotra Ostrowskiego, księdza proboszcza  Krzysztofa Waśko oraz przedstawiciela służby zdrowia doktora Marka Lewka. Kapłan odmówił modlitwy, poświęcił opłatki, wszyscy składali sobie życzenia spędzenia świąt w gronie rodziny i najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2023 r. oraz  śpiewano kolędy.

Do góry