Aktualności

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć SIERPIEŃ 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
02.08.2022 9.00-17.00 Wspólne oglądanie fotorelacji z lipcowych zajęć
03.08.2022 9.00-17.00 Ognisko
04.08.2022 13.00-17.00 Rozgrywki umysłowe np. gry planszowe itp.
09.08.2022 9.00-17.00 – „Wokół tradycji” – wykonanie Wieńca Dożynkowego
10.08.2022 9.00-17.00 – „Wokół tradycji” – wykonanie Wieńca Dożynkowego
11.08.2022 13.00-17.00 – „Wokół tradycji” – wykonanie Wieńca Dożynkowego
15.08.2022 Udział grupy dożynkowej w Dożynkach Lokalnych i Gminnych
16.08.2022 9.00-17.00 – Spotkanie przy kawie – wymiana spostrzeżeń dotyczących dożynek
17.08.2022 9.00-17.00 – Wymiana przepisów kulinarnych na przetwory
18.08.2022 13.00-17.00 – Wyjście na siłownię polową
23.08.2022 9.00-17.00 – „Eco torba” – ozdabianie torby bawełnianej – zajęcia artystyczne
24.08.2022 9.00 – 17.00 – „Eco torba” – ozdabianie torby bawełnianej – zajęcia artystyczne
25.08.2022 13.00 – 17.00 – „Eco torba” – ozdabianie torby bawełnianej – zajęcia artystyczne
30.08.2022 9.00-17.00 – Prelekcja dla seniorów odnośnie gazety „Głos Seniora” online
31.08.2022 9.00 – 17.00 – Wyjście na siłownię polową

 

Informacja

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – zwracamy Państwa uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego Rozporządzenia.

Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni.

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji gmina, a nie jak do tej pory wojewodą może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

 • posiada dokument potwierdzający I lub lI stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

 • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyżni);

 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy leży w gestii gminy.

KLUB SENIOR+ w Bystrej – czerwiec

logo programu senior+

W miesiącu czerwcu br. Seniorzy z Kluby Senior+ w Bystrej mogli wykazać się swoją kreatywnością, pomysłowością oraz kondycją. Uczestniczyli w:

 • ognisku, które było rozrywką i przyjemnością spotkania się na łonie natury
 • warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”, które były zaproponowane przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
 • „Małopolskich Wiankach” w Szymbarku, podczas których mieli możliwość pracy nad obrazem i jednocześnie pokazania osobom postronnym na czym polega tkactwo, które jest wielką przyjemnością
 • wycieczce do Ciężkowic, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez Panią Beatkę – sekretarz Gminy Ciężkowice. Po chwilach rozmowy można było pospacerować i skorzystać z atrakcji w Parku Zdrojowym oraz odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze.  W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Łużnej – Pustki na cmentarzu wojennym.
 •  Koncercie piosenki różnej, którego wokalistami były dzieci, młodzież a nawet osoby dorosłe uczęszczające na zajęcia muzyczno – wokalne do Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Wszyscy słuchacze koncertu z wielkim zaangażowaniem byli wsłuchani w piękny śpiew.
 • zajęcia rękodzieła artystycznego podczas którego mogli Seniorzy wykonać własnoręcznie mydełka glicerynowe, które zabrali do domów.

LUB SENIOR+ Harmonogram zajęć LIPIEC 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
05.07.2022 9.00-17.00 Domowe spa – mydełka glicerynowe cd. – zajęcia rękodzieła artystycznego
06.07.2022 9.00-17.00 Domowe spa – mydełka glicerynowe cd. – zajęcia rękodzieła artystycznego
07.07.2022 13.00-17.00 – Spotkanie przy kawie – oglądanie fotorelacji z czerwcowych zadań
12.07.2022 9.00-17.00 – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wyjście na  siłownię polową
13.07.2022 9.00-17.00 Wycieczka do Bartnika w Stróżach
14.07.2022 13.00-17.00 Spotkanie przy kawie – wymiana spostrzeżeń i wrażeń po odbytej wycieczce
19.07.2022 9.00-17.00 „Magiczny obrazek” – wydrapywanka – zajęcia artystyczne
20.07.2022 9.00 – 17.00 „Magiczny obrazek” – wydrapywanka – zajęcia artystyczne
21.07.2022 13.00 – 17.00 „Magiczny obrazek” – wydrapywanka – zajęcia artystyczne
26.07.2022 9.00-17.00 – Zajęcia kulinarne – menu do ustalenia
27.07.2022 9.00 – 17.00 – „śpiewać każdy może” – śpiewanie lubianych i znanych piosenek biesiadnych
28.07.2022 13.00 – 17.00 Wyjście na siłownię polową

 

KLUB SENIOR+ w Bystrej – maj

logo programu senior+

W miesiącu maju  Seniorzy z Klubu Senior+ w Bystrej mieli możliwość uczestniczyć w następujących zadaniach:

 • w ramach majsterkowania wykonali drewniane ramka, które będą wykorzystane podczas warsztatów tkackich „Przygoda z tkactwem”
 • podczas zajęć artystycznych bardzo pięknie pomalowali kolorowanki antystresowe dla dorosłych
 • odbyły się także rozgrywki umysłowe
 • seniorzy uczestniczyli też w wydarzeniach kulturalnych takich jak: wyjście do kina oraz wewnętrzny Dzień Matki

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć CZERWIEC 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.06.2022 9.00-17.00 Rozgrywki umysłowe – rebusy, krzyżówki nauka gry „Othello”
02.06.2022 13.00-17.00 Spotkanie integracyjne w plenerze – ognisko
07.06.2022 9.00-17.00 Ruch to zdrowie – wyjście na siłownię polową
08.06.2022 9.00-17.00 Udział grupy seniorów w warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”
09.06.2022 13.00-17.00 Spotkanie przy kawie – omówienie warsztatów tkackich oraz zainspirowanie innych do własnych działań rękodzielniczych
14.06.2022 9.00-17.00 „Zapomniane w czasie”- wymiana starych, zapomnianych, babcinych przepisów kulinarnych
15.06.2022 9.00-17.00 Udział grupy seniorów w warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”
21.06.2022 9.00 – 17.00 Wyjazd do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach
22.06.2022 9.00 – 17.00 Udział grupy seniorów w warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”
23.06.2022 13.00-17.00 „Ruch to zdrowie”-wyjście na siłownię polową
28.06.2022 9.00 – 17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie mydełka glicerynowego
29.06.2022 9.00 – 17.00 Udział grupy seniorów w warsztatach tkackich „Przygoda z tkactwem”
30.06.2022 13.00-17.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie mydełka glicerynowego

KLUB SENIOR+ w Bystrej – kwiecień

logo programu senior+

W miesiącu kwietniu Seniorzy uczestniczyli w zajęciach rękodzieła artystycznego wykonując:

 • zajączka metodą filcowania na sucho
 • kwiatów wiosennych np. hiacynt z filcu oraz stokrotka z krepiny

W okresie przedświątecznym podczas zajęć kulinarnych członkinie upiekły pyszne Babki Wielkanocne, które potem podczas spotkania przy kawie wszyscy członkowie klubu mogli degustować.

Do góry