Aktualności

Setne urodziny obchodziła Pani Eugenia Szpyrka

Dnia 29 marca 2022 roku swoje setne urodziny obchodziła Pani Eugenia Szpyrka. Z tej okazji Jubilatce wizytę złożyli Wójt Gminy Gorlice – Pan Jan Przybylski, Przewodniczący Rady Gminy Gorlice – Pan Mieczysław Skowron, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach – Pan Sławomir Sikora oraz Sołtys miejscowości Zagórzany Pan Michał Pyrcioch. Przybyli goście wręczyli kwiaty i upominek oraz  złożyli  Jubilatce życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.  Wójt Gminy Pan Jan Przybylski przekazał na ręce pani Eugenii list gratulacyjny od Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego i Wojewody Małopolskiego  Pana Łukasza Kmity.

Pani Eugenia Szpyrka jest wieloletnią mieszkanką wsi Zagórzany- osobą znaną i powszechnie szanowaną. Pochodzi z licznej rodziny miała 6 rodzeństwa ,w wieku 8 lat  straciła ojca. Wspólnie z mężem wychowała 3 synów, doczekała się 5 wnuków i 8 prawnuków. Swoje życie poświęciła rodzinie oraz pracy w gospodarstwie rolnym. Uśmiech , dobroć i głęboka wiara towarzyszą Jubilatce do dnia dzisiejszego.

Jeszcze raz gratulujemy pięknego Jubileuszu jednocześnie życząc kolejnych długich lat upływających w zdrowiu i w szczęściu w otoczeniu kochających bliskich osób.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

baner

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w wysokości 170 503, 20 zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czytaj więcej…

Całodobowa infolinia ws noclegu dla obywateli Ukrainy

Ważne!

Informujemy iż, w dniu 01.03.2022 został uruchomiony całodobowy telefon do kontaktu dla uchodźców nie posiadających noclegu, zgłaszających chęć pobytu/zakwaterowania w obiektach na terenie powiatu gorlickiego. Aktualnie informacje są udzielane pod numerami:

– tel.: 18 35 48 756 w godzinach 7.30 do 15.30

–  tel. : 728 961 174 – czynny całą dobę

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć MARZEC 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.03.2022  9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny” –
na Święto  Kobiet.
02.03.2022 9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny” –
na Święto  Kobiet.
03.03.2022 13.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny” –
na Święto  Kobiet.
08.03.2022  9.00-17.00  8 Marca – Święto Kobiet – spotkanie przy kawie.
09.03.2022  9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny cd.
10.03.2022 13.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Róża z krepiny cd.
15.03.2022 9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Gipiurowa pisanka”
16.03.2022  9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Gipiurowa pisanka”
17.03.2022  13.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Gipiurowa pisanka”
22.03.2022 9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Turkusowa pisanka”
23.03.2022 9.00-17.00  Zajęcia artystyczne – „Turkusowa pisanka”
24.03.2022 13.00 – 17.00  Zajęcia artystyczne – „Turkusowa pisanka”
29.03.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – Pisanka wykonana metodą
filcowania na sucho.
  30.03.2022 9.00-17.00 Zajęcia artystyczne – Pisanka wykonana metodą
filcowania na sucho.
  31.03.2022 13.00-17.00 Zajęcia artystyczne – Pisanka wykonana metodą
filcowania na sucho.

Pomoc dla obywateli Ukrainy. Infolinia.

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się

w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Tel.: +48 47 721 75 75

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia                                    w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/
Czytaj więcej „Pomoc dla obywateli Ukrainy. Infolinia.”

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
 3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

-prowadzenia pracy z klientem,
-prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,
-odporność na stres,
-samodzielność w działaniu oraz kreatywność,
-kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Czytaj więcej „Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Korpus Wsparcia Seniorów

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
 • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Czytaj więcej „Korpus Wsparcia Seniorów”

Do góry