Aktualności

Informacja nt. nowego okresu świadczeniowego 2023/2024

Elektroniczne wnioski o Świadczenia Rodzinne i Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego już od 1 lipca 2023 r.

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 r. można składać elektronicznie wnioski o:

 1. Świadczenia rodzinne,
 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski elektroniczne na okres zasiłkowy 2023/2024 (tj. od dnia 01-11-2023 r. do dnia 31-10-2024 r.) oraz na okres świadczeniowy 2023/2024 (tj. od dnia 01-10-2023 r. do dnia 30-09-2024 r.) można składać za pomocą portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

Formularze wniosków dostępne są:

 1. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach  www.gops.gorlice.net.pl/
 2. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019
 3. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. I Łukasiewicza 6  –  po 25 lipca 2023 r.

Składanie wniosków w formie papierowej możliwe będzie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. I Łukasiewicza 6  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2023 r.

Ważne terminy!

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy. Okres świadczeniowy zaczyna się dnia 1 października i trwa do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Bezpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GORLICKI (www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-gorlicki-2023/), w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2023 r. znajdą Państwo m.in.:
– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Podejmowanie pracy sezonowej”),
– Artykuły prawne (m.in.: „Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej”, „Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice?”),
– Słuchowiska prawne/podcasty („Pojęcia prawnicze, które warto znać – zwłoka a opóźnienie, umowa zlecenie a umowa o dzieło, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy”, „Czym różni się rozwód od separacji”),
– Poradniki prawne („Nabycie i zbycie pojazdu – o czym należy pamiętać”, Świadczenia rodzinne”, „E-dowód, profil zaufany, podpis kwalifikowany”, „Dziedziczenie – rodzaje i tryby”),
– Informator dla cudzoziemców (w 4 wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim).

Na stronie znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy, wraz z ulotką i plakatem promocyjnym.

 

Zapraszamy www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-gorlicki-2022/

Czytaj więcej „Bezpłatna pomoc prawna”

Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw.: „opieki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Gorlice obejmuje swoim zakresem moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Uczestnikami Programu mogą być osoby:

 1. mieszkające na terenie Gminy Gorlice,
 2. które ukończyły 65 lat,
 3. samotne lub zamieszkujące z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu – pierwszeństwo uczestnictwa w programie mają osoby samotnie zamieszkujące,
 4. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Mieszkańców Gminy Gorlice zainteresowanych przedmiotowym Programem zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach do dnia 14.06.2023 r. w godz. 7.30-15.30. Kontakt telefoniczny: 18 353 75 74.

KLUB SENIOR+ w Bystrej – maj – relacja

logo programu senior+

W miesiącu  maju 2023 r. Klub Senior+ w Bystrej zaproponował uczestnikom następujące zagadnienia, w których każdy mógł wziąć udział a mianowicie:

 • Spotkanie z piosenką czyli zajęcia wokalne podczas których mieliśmy możliwość zaśpiewać znane i lubiane piosenki biesiadne
 • Cyklicznie odbywały się zajęcia ruchowe dla całej grupy
 • Zajęcia kulinarne – podczas których został przygotowany poczęstunek na nasze wewnętrzne spotkanie
 • Odbyło się spotkanie przy kawie, ciastku i ciepłym daniu z okazji Dnia Matki i Ojca
 • Rozpoczęliśmy Warsztaty Tkackie, które będą kontynuowane w miesiącu czerwcu

Czytaj więcej „KLUB SENIOR+ w Bystrej – maj – relacja”

KLUB SENIOR+ w Bystrej – CZERWIEC 2023

logo programu senior+

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

01.06.2023 9.00-17.00 Oglądanie fotorelacji z zajęć w miesiącu maju
06.06.2023 13.00-17.00 Przygotowanie poczęstunku oraz upominków dla grupy   przedszkolnej
07.06.2023 9.00-17.00 Spotkanie z grupą przedszkolaków z Bystrej z okazji dnia   Dziecka
13.06.2023 13.00-17.00 Zajęcia tkackie
14.06.2023 9.00-17.00 Zajęcia tkackie
15.06.2023 9.00-17.00 Zajęcia tkackie
20.06.2023 13.00-17.00 Przygotowanie grupy do udziału w „Patriotycznych  Potyczkach Kulinarnych”

 

21.06.2023 9.00-17.00 Udział seniorów w „Patriotycznych Potyczkach Kulinarnych” w Ropicy Polskiej – współpraca z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice
22.06.2023 9.00 – 17.00 Wyjście na siłownię polową
27.06.2023 13.00 – 17.00 Zajęcia tkackie
28.06.2023 9.00-17.00 Wyjazd do kina KOLORY w Gorlicach na spektakl filmowy
29.06.2023 9.00 – 17.00 Ognisko

 

Karta Dużej Rodziny

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne , ale również przedsiębiorcy prywatni . Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny’’.

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Rodzice:

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Dzieci:

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest, co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek na terenie całego kraju jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie:  https://empatia.mpips.gov.pl/kdr


Jak zgłosić swoją firmę do programu?

 • Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym,
 • Działasz na terenie całego kraju lub lokalnie – wypełnij formularz zgłoszeniowy KDR lub skontaktuj się bezpośrednio z negocjatorem Karty Dużej Rodziny, który uzgodni z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy , przeprowadzi wszystkie procedury i podpisze umowę w sprawie przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

 

Kontakt dla firm/instytucji:

             Iwona Nowak-Olszówka negocjator ds. partnerów strategicznych i lokalnych Karty Dużej Rodziny

 

Za pozyskiwanie partnerów KDR odpowiada: http://www.3plus.pl/

Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

Zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy że, w dniu 02.05.2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zmianie uległ załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 16 maja 2022r . w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608, 617, 941,i 2226).

Wzór

Do góry