Ankieta dot. potrzeb w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Gorlice   skierowana do mieszkańców Gminy Gorlice mająca na celu rozeznanie potrzeby udzielania ww. pomocy.

Ankieta (pdf)