GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH

Pragnie poinformować, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami i niedogodnościami dotyczącymi  rozprzestrzeniania się  SARS-Cov-2 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że osoby doznające przemocy i ich rodziny są na bieżąco monitorowane. Zachęcamy do korzystania ze wsparcia, pomocy udzielanej telefonicznie:

   Wsparcie psychologa:  Poniedziałki 15.30 – 17.30 pod numerem telefonu: 788-654-001

   Wsparcie prawnika: I wtorek miesiąca  15.30 -17.30 pod numerem telefonu: 696-910-811

   Wsparcie pracownika socjalnego: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00  oraz poniedziałek, środa, piątek  16.00- 18.00 pod numerem telefonu 509-985-731

Informujemy również o możliwości korzystania z form wsparcia oferowanych przez GOIK Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gorlice ul. Słoneczna 7, telefon :18 352-51-01 oraz 511- 469-305.

Osoby doznające przemocy mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol” https://twojparasol.com. Która stanowi narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.