Stypendium szkolne 2019/2020 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną poprawnie wypełnione oświadczenia o zmianie dochodów wraz z załącznikami należy przesłać drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice do 10 maja 2020 r.

 

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne
Oświadczenie o sytuacji dochodowej
Oświadczenie o dochodzie jednorazowym
Oświadczenie – zmiana numeru konta
Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze
Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego