Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego Feniks

Zapraszamy chętne dzieci i młodzież z terenu gminy Gorlice do zapisów na zajęcia prowadzone przez Placówkę wsparcia dziennego „Feniks”. Zajęcia będą odbywać się w siedzibach szkół w Stróżówce, Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance oraz w Ropicy Polskiej. Zapewniamy zajęcia specjalistyczne, opiekuńcze i rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe.
REKRUTACJA TRWA OD 26.02 DO 08.03.2024 r.