Wypłaty świadczeń 2022

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2022 20.01.2022 r. 21.01.2022 r. 24.01.2022 r. 24.01.2022 r.
II.2022 21.02.2022 r. 22.02.2022 r. 23.02.2022 r. 23.02.2022 r.
III.2022 21.03.2022 r. 22.03.2022 r. 23.03.2022 r. 23.03.2022 r.
IV.2022 20.04.2022 r. 21.04.2022 r. 22.04.2022 r. 22.04.2022 r.
V.2022 19.05.2022 r. 20.05.2022 r. 23.05.2022 r. 23.05.2022 r.
VI.2022 21.06.2022 r. 23.06.2022 r. 23.06.2022 r.
VII.2022 20.07.2022 r. 22.07.2022 r. 22.07.2022 r.
VIII.2022 19.08.2022 r. 23.08.2022 r. 23.08.2022 r.
IX.2022. 21.09.2022 r. 23.09.2022 r. 23.09.2022 r.
X.2022 20.10.2022 r. 24.10.2022 r. 24.10.2022 r.
XI.2022 21.11.2022 r. 23.11.2022 r. 23.11.2022 r.
XII.2022. 16.12.2022 r. 19.12.2022 r. 19.12.2022 r.