Wypłaty świadczeń 2024

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice
I.2024 r. 22.01.2024 r. 23.01.2024 r. 23.01.2024 r.
II.2024 r. 21.02.2024 r. 23.02.2024 r. 23.02.2024 r.
III.2024 r. 21.03.2024 r. 22.03.2024 r. 22.03.2024 r.
IV.2024 r. 22.04.2024 r. 23.04.2024 r. 23.04.2024 r.
V.2024 r. 21.05.2024 r. 23.05.2024 r. 23.05.2024 r.
VI.2024 r. 21.06.2024 r. 24.06.2024 r. 24.06.2024 r.
VII.2024 r. 22.07.2024 r. 23.07.2024 r. 23.07.2024 r.
VIII.2024 r. 21.08.2024 r. 23.08.2024 r. 23.08.2024 r.
IX.2024 r. 20.09.2024 r. 23.09.2024 r. 23.09.2024 r.
X.2024 r. 21.10.2024 r. 23.10.2024 r. 23.10.2024 r.
XI.2024 r. 21.11.2024 r. 22.11.2024 r. 22.11.2024 r.
XII.2024 r. 18.12.2024 r. 18.12.2024 r. 18.12.2024 r.