Aktualności

Pomoc dla obywateli Ukrainy. Infolinia.

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się

w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Tel.: +48 47 721 75 75

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia                                    w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/
Czytaj więcej „Pomoc dla obywateli Ukrainy. Infolinia.”

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
 3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

-prowadzenia pracy z klientem,
-prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,
-odporność na stres,
-samodzielność w działaniu oraz kreatywność,
-kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Czytaj więcej „Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Korpus Wsparcia Seniorów

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
 • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Czytaj więcej „Korpus Wsparcia Seniorów”

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć LUTY 2022

logo programu senior+

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

01.02.2022  9.00-17.00 „Zimowy krajobraz na butelce” – zajęcia artystyczne.
02.02.2022 9.00-17.00 „Zimowy krajobraz na butelce” – zajęcia artystyczne.
03.02.2022 13.00-17.00  „Zimowy krajobraz na butelce” – zajęcia artystyczne.
08.02.2022  9.00-17.00 „Zimowy krajobraz na butelce” – zajęcia artystyczne.
09.02.2022  9.00-17.00 „Zimowy krajobraz na butelce” – zajęcia artystyczne.
10.01.2022 13.00-17.00 „Zimowy krajobraz na butelce” – zajęcia artystyczne.
15.02.2022 9.00-17.00 „Walentynkowe serce” – zajęcia artystyczne.
16.02.2022  9.00-17.00 „Walentynkowe serce” – zajęcia artystyczne.
17.02.2022  13.00-17.00 „Walentynkowe serce” – zajęcia artystyczne.
22.02.2022 9.00-17.00 „Rozgrywki umysłowe” – kalambury, gorący ziemniak, scrabble.
23.02.2022 9.00-17.00 Zajęcia kulinarne – pieczenie faworków.
24.02.2022 13.00 – 17.00 „Tłusty czwartek” – spotkanie karnawałowe przy kawie, pączku i faworku.

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

1.  Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.
2. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Czytaj więcej „Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Wypłaty świadczeń 2022

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2022 20.01.2022 r. 21.01.2022 r. 24.01.2022 r. 24.01.2022 r.
II.2022 21.02.2022 r. 22.02.2022 r. 23.02.2022 r. 23.02.2022 r.
III.2022 21.03.2022 r. 22.03.2022 r. 23.03.2022 r. 23.03.2022 r.
IV.2022 20.04.2022 r. 21.04.2022 r. 22.04.2022 r. 22.04.2022 r.
V.2022 19.05.2022 r. 20.05.2022 r. 23.05.2022 r. 23.05.2022 r.
VI.2022 21.06.2022 r. 23.06.2022 r. 23.06.2022 r.
VII.2022 20.07.2022 r. 22.07.2022 r. 22.07.2022 r.
VIII.2022 19.08.2022 r. 23.08.2022 r. 23.08.2022 r.
IX.2022. 21.09.2022 r. 23.09.2022 r. 23.09.2022 r.
X.2022 20.10.2022 r. 24.10.2022 r. 24.10.2022 r.
XI.2022 21.11.2022 r. 23.11.2022 r. 23.11.2022 r.
XII.2022. 16.12.2022 r. 19.12.2022 r. 19.12.2022 r.

Do góry