Klub Senior+

W związku z funkcjonowaniem od dnia 02.01.2020 roku Klubu „Senior +” zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość składania formularzy zgłoszeniowych do uczestnictwa w Klubie Senior+ w Bystrej 155 przez osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami gminy Gorlice.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior+ jest dobrowolne i bezpłatne.
Głównym celem Programu jest :
1. motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
2. zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu
3. wypełnianie czasu wolnego osobom starszym
4. propagowanie kultury i sztuki
5. upowszechnianie zdrowego trybu życia

Regulamin (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (pdf)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf)
Oświadczenie o udostępnieniu wizerunku (pdf)
Zaświadczenie lekarskie (pdf)