Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, iż wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Funkcję będzie pełniła Pani Beata Barszcz – specjalista pracy socjalnej.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla GOPS Gorlice było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowaniem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlice w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach – Pani Beata Barszcz
adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice
telefon: 18 353-75-74,
e-mail: gops.gorlice@post.pl

Zarządzenie 36/2020