Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Grybowie

KIM JESTEŚMY?

Ośrodek ŚOPiPDiM to miejsce, gdzie pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów zdrowia psychicznego (bez psychiatry), który jest fragmentem tworzącego się środowiskowego modelu leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Zadaniem naszego nowo powstałego ośrodka jest być blisko pacjenta i jego rodziny, myśleć o jego problemach możliwie szeroko (systemowo), interesować się nie tylko jego zaburzeniem psychicznym, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi, funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym.

CO ROBIMY?

  • Prowadzimy psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzinną
  • Prowadzimy porady psychologiczne i diagnozę psychologiczną
  • Prowadzimy psychoterapię grupową oraz sesje wsparcia psychospołecznego
  • Świadczymy również wizyty domowe i środowiskowe

KOMU POMAGAMY?

  • dzieciom i młodzieży (do 21 r.ż. jeśli uczą się jeszcze w szkołach ponadpodstawowych)
  • ich rodzinom
  • oraz otoczeniu (prowadzimy konsultacje na rzecz innych profesjonalistów pracujących z tymi osobami i ich rodzinom).

ul. Kościuszki 2,30-330 Grybów

+ 48 530 253 251

e-mail: dim.grybow@cmdv.pl

Ulotka_DiM_Grybów