Stypendium szkolne 2023/2024 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2023/2024 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2024 r.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE DOCHODÓW WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice w okresie od 1 maja 2024 r. do 15 maja 2024 r.

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – zmiana numeru konta

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze 2022-2023

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego

Informacja RODO do stypendium szkolnego