Stypendium szkolne 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2023/2024 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2023 r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI należy składać w dniach od 1 do 15 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – konto bankowe

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego 2023-2024

Katalog wydatków kwalifikowanych 2023-2024

Informacja RODO do stypendium szkolnego