Wypłaty świadczeń 2021

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2021 r. 21.01.2021 r. 22.01.2021 r. 22.01.2021 r. 22.01.2021 r.
II.2021 r. 19.02.2021 r. 22.02.2021 r. 23.02.2021 r. 23.02.2021 r.
III.2021 r. 19.03.2021 r. 22.03.2021 r. 23.03.2021 r. 23.03.2021 r.
IV.2021 r. 21.04.2021 r. 22.04.2021 r. 23.04.2021 r. 23.04.2021 r.
V.2021 r. 20.05.2021 r. 21.05.2021 r. 24.05.2021 r. 24.05.2021 r.
VI.2021 r. 21.06.2021 r. 22.06.2021 r. 23.06.2021 r. 23.06.2021 r.
VII.2021 r. 21.07.2021 r. 22.07.2021 r. 23.07.2021 r. 23.07.2021 r.
VIII.2021 r. 19.08.2021 r. 20.08.2021 r. 23.08.2021 r. 23.08.2021 r.
IX.2021 r. 21.09.2021 r. 22.09.2021 r. 23.09.2021 r. 23.09.2021 r.
X.2021 r. 21.10.2021 r. 22.10.2021 r. 22.10.2021 r. 22.10.2021 r.
XI.2021 r. 19.11.2021 r. 22.11.2021 r. 23.11.2021 r. 23.11.2021 r.
XII.2021 r. 16.12.2021 r. 16.12.2021 r. 17.12.2021 r. 17.12.2021 r.